Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy Państwo osobiście przyjeżdżają do mnie do domu  (ewentualnie mogę podjechać do Państwa).
Jednak w przypadku dużych odległości może to być problem, dlatego nasz zespół od 2006r. wprowadził możliwość spisania umowy na odległość, bez konieczności przyjeżdżania.

Opiera się ona na wpłacie zadatku na rachunek bankowy, a samo podpisanie umowy następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ustalenie zaś szczegółów wesela drogą telefoniczną lub przez Internet.

Procedura zawarcia umowy na odległość

Sposób I

  1. Wysłanie przeze mnie wzorów umów na email lub na adres domowy.
  2. Podpisanie i odesłanie przez Państwa dwóch podpisanych umów na mój adres domowy.
  3. Podpisanie przeze mnie umów i odesłanie jednej z nich (oryginału) z powrotem do Państwa.
  4. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów – wpłacenie zadatku na rachunek bankowy.
  5. Ustalenie szczegółów wesela – w formie aneksu może nastąpić telefonicznie lub przez Internet. Należy uzupełnić aneks najmniej na dwa  tygodnie przed samym weselem.

Sposób II

Jeśli dysponują Państwo skanerem, można najpierw samemu wydrukować przesłaną przeze mnie umowę, a potem własnoręcznie podpisać umowę, i wysłać ją oraz skan dowodu osobistego na mojego maila [email protected]

Po jej otrzymaniu podpisuję umowę i odsyłam tą samą drogę elektroniczną.
Umowa w ten sposób zawarta jest tak samo ważna.

Skład zespołu.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów rozszerzamy ofertę o możliwość wybory składu zespołu w zależności od wielkości imprezy do składu 2 lub 3 osobowego. Od tego Zależna jest także cena imprezy.